This is a free Purot.net wiki
  • View:

Mediatekstejä

Kuvaus

Tässä ÄI3-kurssiin liittyvässä wikissä kirjoitatte erilaisia mediatekstejä sekä yksilöinä että ryhmissä. 

Tekstien kirjoittaminen ja lukeminen kehittää 

- oikeinkirjoitustaitojanne 

- asiatyylin käyttämistä 

- lähdetietojen hyödyntämistä ja merkitsemistä. 

Tekstejä havainnollistetaan kuvien ja videoiden avulla. 

Lisäksi wikissä on hyvä harjoitella palautteen antamista ja vuoropuhelua. 

Ohjeita wikin käyttämiseen

Tarkoituksena on lukea ohjeet sisällysluettelon pääotsikoista ja luoda sitten aina uusi sivu omaa tekstiä varten seuraavasti:

1. Tutustu sisällysluetteloon.

2. Klikkaa sisällysluettelosta otsikkoa, jonka alle haluat tehdä alaotsikon eli oman otsikkosi.

3. Valitse Luo uusi sivu. 

4. Kirjoita oma otsikkosi. Katso, että siinä on myös oma nimesi (esim. Matin mediamuistoja).

5. Valitse Sijainti sivukartassa -kohdasta Valitun alla. Tarkista, että sijainti on oikea.

6. Tallenna.

7. Kirjoita tekstisi omalle sivullesi. Käytä asiakieltä ja tarkista oikeinkirjoitus. Tallenna riittävän usein. 

8. Lisää kuvia, videoita ja uusia tekstikappaleita kohdassa Lisää tähän. Pyri selkeään mutta havainnolliseen sivuun.

9. Lue muiden opiskelijoiden sivuja ja kommentoi niitä Sisältö ja keskustelu -näkymässä. Anna positiivista palautetta, kirjoita parannusehdotuksia ja kysy tarkentavia kysymyksiä.

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.

Käytä kommenteissakin työelämään sopivaa asiatyyliä!

Kommentissa voi kannustaa, antaa ideoita ja tehdä tarkentavia kysymyksiä.